Miejsca Magiczne

9 edycja gry terenowej Open Your Mind

10 V 2023, Stare Miasto.

Tematyka: wirtualne miejsca i postaci z baśni i mitów

Konstrukcja: zaliczanie poszczególnych „pięter” świętej góry

Udział: 3-osobowe drużyny bez podziału na kategorie