Siewcy Słów

Konkurs wiedzy o literaturze

29 III 2023 – Zespół Szkół nr 32

Konkurs o słynnych dziełach literackich i ich twórcach

Wszystkie zagadki związane będą ze skojarzeniami i dotyczyć będą dzieł literackich

W turnieju weźmie udział osiem 3-osobowych drużyn w dwóch kategoriach wiekowych (do lat 15 i od lat 15) w wieloetapowym show

Jeśli przed 16 stycznia 2023 r. do turnieju zgłosi się więcej drużyn niż 8, wszystkie zgłoszone drużyny wezmą udział w eliminacjach (sobota, 21 stycznia, godz. 10.00, SP 61).

Po tym terminie decydować będzie kolejność zgłoszeń.