Siewcy Słów

Konkurs wiedzy o literaturze – 16 III 2023

Wyniki:

1. SP 61 74
2. SP 32 40
3. SP 38 34
4. SP 18 17
5. SP 27 16
6. SP 12 15

Miejsce: SP 61

Koordynacja: Małgorzata Strzelecka i Sławomir Sobolewski

Koncepcja: Przemysław Nowakowski