Zespół

Komisja Wykonawcza projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” w Bydgoszczy

 Gracjan Czapiewski – magister sztuki, pedagog, dyrygent chóralny. Od 2007 roku nauczyciel muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, gdzie dodatkowo pełni funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz dyrygenta chóru szkolnego. Uhonorowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 41 „Słonecznym Orderem” (2013) oraz przez Radę Rodziców placówki tytułem „Nauczyciel twórczy” (2015). Laureat dwóch nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2015, 2019). Miłośnik historii sztuki, muzyki kościelnej i operowej oraz filmu, szczególnie kinematografii hiszpańskiej.

W Bydgoskim Projekcie Miejskim „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” jest odpowiedzialny za stronę plastyczną i graficzną przedsięwzięcia oraz koordynację miejskich konkursów plastycznych, a także współrealizację niektórych większych imprez i akcji.

Joanna Kotwicka – mgr filozofii (UMK), nauczyciel etyki, plastyki, bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Bydgoszczy, od 2008 roku opiekun Samorządu Uczniowskiego. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli, gdzie od 3 lat prowadzi Sieć Edukacji Międzykulturowej. Wolontariusz międzynarodowy Fundacji Asante. Od 10 lat prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci w Kenii. Członek Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2018).

W projekcie SOiT odpowiada za wartość merytoryczną i metodyczną akcji, wsparcie techniczne oraz pomoc w organizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Przemysław Nowakowski – politolog, publicysta, pisarz, nauczyciel i animator kultury. Autor sześciu książek i kilkuset ogólnopolskich publikacji. Członek Związku Literatów Polskich. Pomysłodawca i organizator ponad 100 miejskich projektów edukacyjnych i konkursów. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Oświatowego „Piękny Umysł” (2010-2017). Laureat dwóch nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2012, 2018). Laureat kilku ogólnopolskich turniejów i teleturniejów dla erudytów (2000-2015).

Miejski koordynator oraz autor konstrukcji i założeń projektu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna; pomysłodawca, organizator i koordynator większości akcji projektu; założyciel i administrator strony internetowej http://www.otwarta.bydgoszcz.pl; autor wszystkich scenariuszy i nagrań w ramach SOiT TV; koordynator prac komórki uczniowskiej SQLARIS przy projekcie SOiT.