Demos Kratos

Klub Dyskusyjny ” O wartościach w polityce”

1.

Data i miejsce: 8 I 2019 godz. 14.00, Ratusz

Zagadnienia wiodące: Dlaczego konstytucja i prawo są ważne? Dlaczego totalitaryzm i rasizm są w Polsce zakazane?

Zaproszony radny: Lech Zagłoba – Zygler

Poruszane wartości: Prawo, Równość, Tolerancja i Demokracja

 

2.

Data i miejsce: 12 III 2019 godz. 14.00 Ratusz

Zagadnienia wiodące: Jak się mają ideały do polityki? Czy zasady Pancza Sila są jeszcze ważne? Czy historia może nas jeszcze czegoś nauczyć?

Zaproszony radny: Paweł Bokiej

Poruszane wartości: Ideały, Historia, Współpraca międzynarodowa, Wolność

Schemat spotkania:

   

3.

Data i miejsce: 7 VI 2019 godz. 12.00 (IMPREZA PRZEŁOŻONA!)

Zagadnienia wiodące: Co oznacza wolność poglądów, sumienia i wyznania? Czym kończy się łamanie demokracji i praw człowieka?

Zaproszony radny: Ireneusz Nitkiewicz

Poruszane wartości: Ideały, Historia, Współpraca międzynarodowa, Prawo, Tolerancja, Równość, Wolność, Demokracja

Koordynacja projektu: Gracjan Czapiewski, Joanna Kotwicka, Przemysław Nowakowski