Bez Barier

Idea: Spotkania ze studentami z obcych krajów

Termin: 3 czerwca 2019 r., godz. 14.00

Miejsce: Copernicanum UKW

Poruszane tematy: Sposób bycia, Tożsamość narodowa, Tradycja, Kultura, Empatia

Po każdym z pięciu bloków tematycznych przewidziana jest krótka dyskusja na forum.

Koordynacja akcji – Katarzyna Chmielewska