Rebus Miejski

  • konkurs odbywający się w plenerze Starego Miasta Bydgoszczy w sobotę, 26.05.2018
  • cel imprezy: zwrócenie uwagi na problem nietolerancji, ksenofobii i wykluczeń
  • na podstawie kilku instalacji (zaznaczonych na mapie) należy odgadnąć 5 haseł – rebusów, związanych z tolerancją i wielokulturowością
  • odgadnięte hasła należy dostarczyć na specjalne stanowisko przygotowane na Starym Rynku między godziną 10.00 a 12.00
  • spośród wszystkich osób, które udzielą największej ilości poprawnych odpowiedzi wylosujemy troje laureatów (uczniów bydgoskich szkół)
  • W zabawie może wziąć uczeń dowolnej bydgoskiej szkoły bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia.
  • koordynacja imprezy: Przemysław Nowakowski
Reklamy