Origami Flow

Mapa Tolerancji VII: Origami Flow

Termin zgłoszeń: 20.05.2022

Regulamin:

CELE KONKURSU

 • Poznanie symboli pokoju i tolerancji różnych stron świata.
 • Propagowanie idei pokoju i poszanowania praw człowieka.
 • Poszukiwanie twórczych rozwiązań z wykorzystaniem technik składania papieru.
 • Rozbudzanie  zamiłowania do pięknej i bogatej sztuki origami.

ORGANIZACJA KONKURSU:

 • Konkurs skierowany jest do następujących grup wiekowych:
 • uczniowie szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół średnich,
 • Prace na konkurs wykonujemy techniką origami płaskie lub przestrzenne. Powinna ona charakteryzować symbol pokoju i tolerancji wybranej kultury narodowej: (jeden symbol do wyboru )

       FAJKA POKOJU, RADA JEDI, ŁAŃCUSZKI HIPISÓW, BIAŁY GOŁĄB, TĘCZOWA FLAGA POKOJU, GAŁĄZKA OLIWNA, SYMBOL ROERICHA, JAPOŃSKI DZWON, POKÓJ, V, PACYFA, JEMIOŁA, ADINKRA (symbol ludów afrykańskich), ZEMI (symbol ludów karaibskich), KOSTKA RUBIKA, RÓG OBFITOŚCI, YIN YANG.

 • Praca wykonana techniką origami płaskie powinna być  na usztywnionym podkładzie do powieszenia lub postawienia; wielkość i kształt dowolne.
 • Praca wykonana techniką origami przestrzenne powinna być wykonana z kwadratów, prostokątów lub wielokątów do wyboru. Może być modułowa lub wieloelementowa.
 • Dopuszcza się stosowanie elementów ozdobnych , kleju i użycia nacięć w celu scalenia kompozycji i  uzyskania zamierzonego efektu twórczego.
 • Każda praca wykonywana jest indywidualnie i powinna zawierać metryczkę z następującymi informacjami:
 • imię ,nazwisko i wiek autora pracy,
 • nazwa, adres i telefon szkoły .
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz telefon kontaktowy,

Metryczki prosimy umieszczać na rewersie podkładu (forma płaska) lub dowiązać do pracy (forma przestrzenna).

Jury konkursu oceniać będzie:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • atrakcyjność wizualną i pomysłowość,
 • estetykę wykonanej pracy,
 • poziom trudności złożeń,
 • dobór koloru i papieru.

Terminarz konkursu:

Prace należy przesłać na adres:
Zespół Szkół nr 32  ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu. 

Termin nadsyłania/dostarczania wykonanych prac – 20 maja 2022 r. (nie decyduje data stempla pocztowego; prosimy o dokładne zabezpieczenie nadesłanych  prac przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu).                  

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Nagrody rozdane zostaną podczas Gali Liderów 15.06.2022