Svetovid

  

Czas: 10.05.2022

Profil: konkurs językowy w dwóch kategoriach wiekowych (do 15 / od 15 lat)

Zasady: seria zagadek w 4 językach z członkami drużyn siedzącymi plecami do siebie w kierunku czterech stron świata (uczestnicy sami sobie zadają pytania – wszystkie pytania dotyczą tłumaczenia słów, zwrotów lub kończenia zdań)

Udział: 4-osobowe drużyny w obu kategoriach wiekowych

Języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski