Svetovid

  

Czas: 27.04.2022

Profil: konkurs językowy (w formie hybrydowej) w dwóch kategoriach wiekowych (do 15 / od 15 lat).

Konstrukcja:

 • 8 drużyn 4-osobowych w każdej kategorii wiekowej
 • Uczestnicy występować będą w zaaranżowanym studio, publiczność przed ekranami komputerów
 • W składzie każdej drużyny powinien się znaleźć co najmniej 1 specjalista od języka: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Najlepiej, jakby wszyscy członkowie byli wielojęzyczni
 • Podczas gry wszyscy członkowie siedzą do siebie odwróceni plecami i patrzą w cztery strony świata.
 • Każde zadanie wiązać się będzie z tłumaczeniem wyrazu lub zwrotu
 • Każda osoba odpowiadać będzie tylko w jednym języku. 1 – polski, 2 – angielski, 3 – niemiecki, 4 – rosyjski. Wyjątkiem będzie tylko 9 runda – finałowa.
 • Pierwsza osoba w danej rundzie czyta przedstawione jej hasło w „swoim” języku, następne osoby tłumaczą ten wyraz na „ich” języki.
 • Rozgrywka polegać będzie na tworzeniu łańcucha odpowiedzi. Każde przerwanie łańcucha kończyć będzie odpowiedź drużyny w rundach 1-4. W rundach 5-8 błędna odpowiedź nie będzie przerywać łańcucha.
 • W rundach 1-8 drużyny odpowiadają na te same pytania.
 • W rundzie finałowej (nr 9) drużyny odpowiadają w kolejności odwrotnej do zdobytych wcześniej punktów
 • W finale pada tylko jedno hasło:  po polsku. Każdy z zawodników odpowiada indywidualnie (nie słyszy pozostałych odpowiedzi) i próbuje je przetłumaczyć na pozostałe 3 konkursowe języki.
 • W rundach 1-8 można zdobyć max. 33 punkty. W rundzie finałowej można zdobyć max. 60 punktów
 • Zwycięża drużyna z większą ilością punktów. Przy równej ilości punktów o pozycji decyduje wiek zawodników. Im młodsza drużyna (łącznie, liczy się rok urodzenia) – tym wyższe miejsce.
 • Układ odpowiedzi:
 1. polski – angielski – niemiecki – rosyjski max. 3 punkty
 2. angielski – rosyjski – polski – niemiecki max. 3 punkty
 3. niemiecki – polski – rosyjski – angielski max. 3 punkty
 4. rosyjski – niemiecki – angielski – polski max. 3 punkty
 5. polski – angielski – niemiecki – rosyjski każda odp. 1 pkt
 6. angielski – rosyjski – polski – niemiecki każda odp. 1 pkt
 7. niemiecki – polski – rosyjski – angielski każda odp. 2 pkt
 8. rosyjski – niemiecki – angielski – polski każda odp. 3 pkt
 9. runda finałowa – każda odp. 5 pkt