Szkoła otwarta

Projekt „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” 

Rok 2017/18:

 • 75 placówek oświatowych biorących udział przynajmniej w 1 akcji
 • 52 placówki oświatowe biorące udział przynajmniej w 3 akcjach
 • 14 placówek oświatowych biorących udział w co najmniej 10 akcjach (Certyfikaty Specjalne)
 • 20 akcji miejskich
 • 12 konkursów miejskich
 • 150 laureatów konkursów
 • 40 uczniów – organizatorów imprez
 • ok. 800 uczniów – czynnych uczestników akcji miejskich
 • ok. 1600 uczniów – biernych uczestników akcji miejskich
 • ??? – ilość uczestników akcji szkolnych

Miejski Koordynator Projektu:

mgr Przemysław Nowakowski (ZS nr 32)

Komisja Wykonawcza:

dr Katarzyna Chmielewska (UKW)

mgr Gracjan Czapiewski (SP nr 41)

mgr Monika Kania (ZS nr 19)

mgr Joanna Kotwicka (ZS nr 1)

Partnerzy Projektu:

 • Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
 • Stowarzyszenie „Forum Obywatele Bydgoszczy”
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy