Siedem ważnych słów

Siedem ważnych słów

Zagadnienia. Timeline:

00:08    Rozmowa z Monteskiuszem.

01:59    Rozmowa z Arystotelesem

03:50    Rozmowa z Erazmem z Rotterdamu

05:38     Rozmowa z Sokratesem.

08:07     Rozmowa z Tukidydesem.

09:55      Rozmowa z Bertrandem Russelem.

11:53     Rozmowa z Jose Ortegą Y Gassetem.

Propozycje tematów do dyskusji na lekcji

  1. Który z siedmiu mędrców jest najbardziej „na czasie”?
  2. Tez których innych mędrców chętnie byśmy wysłuchali?
  3. Ortega y Gasset – prorok czy szarlatan?
  4. Siedem ważnych słów. Jakie inne hasła można dodać do tej listy?
  5. Jaka powinna być współczesna edukacja?

Podstawa programowa i kompetencje kluczowe

Zadania domowe lub zadania na całą lekcję

  1. Wywiad przez chronofon.

Niełatwo było namówić naszych rozmówców na wywiady, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy już nie żyją, a niektórzy zmarli ponad dwa tysiące lat temu. Ale udało się. Użyliśmy chronofonu, czyli specjalnego telefonu, który pozwala łączyć się pomiędzy epokami i światami…

Żarty na bok. Nasze wywiady powstały w prosty, choć czasochłonny sposób. Przekopaliśmy archiwalne wypowiedzi lub teksty autorstwa osób, których chcieliśmy zacytować w naszych wywiadach, a następnie do już gotowych odpowiedzi napisaliśmy takie pytania, które mogą wskazywać na żywą rozmowę. Co ciekawe, w jednym wywiadzie znalazły się często cytaty z różnych etapów życia naszych autorytetów. Jednej zasady jednak nie złamaliśmy. Wszystkie ich słowa były autentyczne.

Czas na Waszą pracę. Wybierzcie jakąś znaną postać, która nie znalazła się w naszej siódemce ambasadorów ważnych słów i „porozmawiajcie” z nią o tolerancji, otwartości, demokracji, szacunku lub edukacji. Pytania muszą być Wasze, a odpowiedzi musza pochodzić z oryginalnych cytatów Waszych rozmówców.

Długość tekstu – 3 pytania, ok. 1500 znaków.

  1. Inny MAESTRO

7 mądrych słów z naszego nagrania to Mądrość, Argumentacja, Edukacja, Szacunek, Tożsamość, Różnorodność i Otwartość. Pierwsze litery tych haseł układają się w słowo MAESTRO, czyli Mistrz.

Spróbujcie ułożyć swojego ‘Maestra”. Stwórzcie charakterystyczny wyraz, którego kolejne litery staną się inicjałami połączonych tematycznie haseł, tak jak w przypadku naszego MAESTRO. Rzucicie nam wyzwanie i ułożycie ciekawszą propozycję?