Square

Indywidualny konkurs oratorski na najlepszą wypowiedź o wolności.

Indywidualny konkurs na nagranie max. 3 – minutowej wypowiedzi na temat .

Zasady:

  1. Wypowiedź musi być związana z pojęciem „globalnej wioski” i wolności słowa.
  2. Wypowiedź nie może przekraczać 3 minut.
  3. Podczas wypowiedzi należy nawiązać do poglądów Marshalla McLuhana.
  4. Wypowiedź nadsyłamy jako film
  5. Wypowiedź musi mieć miejsce w symbolicznym kwadracie wolności słowa: może to być kwadrat rzeczywisty, prowizoryczny bądź wygenerowany komputerowo.
  6. Każdą nadesłaną przesyłkę należy opatrzyć tytułem wypowiedzi, nazwiskiem prelegenta i nazwą szkoły.
  7. Komisja Wykonawcza SOiT nagrodzi trzy najlepsze wypowiedzi.

Termin zgłoszeń: 31 października 2021 r.

Adres mailowy: pnja61@gmail.com

* the Square – nagrodzony Złotą Palmą film w reżyserii Rubena Östlunda, w którym pojawia się symboliczny kwadrat, gdzie każdy może być tym, kim chce.

Zapowiedź V sezonu: Nowa Nadzieja