Akcja 5-lecia

Zapraszamy do głosowania na najlepszą, najbardziej atrakcyjną akcję 5-lecia projektu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna.

W wyborze kierować się będziemy, stosując metodologię znaną z amerykańskich zawodowych lig sportowych, metodą proporcjonalnego rozkładu głosów. 25% wyniku stanowić będzie liczba uczestników danego wydarzenia. 25% wyniku stanowić będzie liczba wejść na stronę internetową danej akcji. 25% wyniku stanowić będzie subiektywna ocena autorów projektu, oparta na 5-czynnikowym kryterium spełnienia zakładanych przed daną akcją celów. 25% wyniku stanowić też będzie rezultat otwartego głosowania uczestników projektu, do którego serdecznie namawiamy.

Wybraliśmy do głosowania 15 akcji lub cyklów akcji, cieszących się najwyższą popularnością w oparciu o aktywność na stronie internetowej i ilość czynnych uczestników

Link do głosowania: 

Wyniki ogłosimy podczas Gali Liderów BUSH, 15 czerwca 2022