Aktualności

  1. Za nami spotkanie dla szkolnych Liderów (19 IX 2018). Poniżej 2 zdjęcia z tego wydarzenia:
  2. Prosimy o wybranie we wszystkich szkołach podstawowych dodatkowych Liderów odpowiedzialnych za akcje uczniów do lat 10 (klasy 0-3)
  3. Jeśli w danej zakładce pojawi się adres mailowy koordynatora konkursu, można się już zgłaszać do danego projektu.
  4. 25 września – premiera Klubu Filmowego „Miasto Gniewu”. Zgłoszenia (3 klasy – 75 miejsc) przesyłamy na adres mailowy przemek@pieknyumysl.eu
  5. Przełożona Gra Miejska „Beautiful Mind” – 28 września, godz. 16.30. Zgłoszone szkoły prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 27 września b.r.
  6. Konferencja inauguracyjna projektu SOiT – tak jak przed rokiem – 16 listopada b.r., godz. 11.00, aula Copernicanum UKW. Zapraszamy Szkolnych Liderów z 2 wybranych przez siebie uczniów. Zgłoszenia na adres przemek@piekyumysl.eu do 31 października
  7. Trwa jeszcze rekrutacja uczniów do komórki uczniowskiej SQLARIS, zajmującej się organizacją większości gal, akcji i konkursów wchodzących w skład projektu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna. Maile chętnych uczniów należy przesyłać na adres przemek@pieknyumysl.eu
  8. Na stronie głównej http://www.otwarta.bydgoszcz.pl w ostatniej kolumnie tabelki zawsze znajdować się będzie aktualna ilość wolnych miejsc w poszczególnych akcjach.