Hymn Różnorodności

Konkurs na najlepszy tekst do utworu, który zostanie Hymnem Różnorodności SOiT

  1. Tekst musi zawierać cztery zwrotki i refren oraz nawiązywać bezpośrednio do takich pojęć jak otwartość, tolerancja, przyjaźń, różnorodność i braterstwo.
  2. Tekst można napisać zarówno w języku polskim jak i angielskim (w tym pierwszym przypadku zostanie przetłumaczony na język angielski)
  3. Na podstawie tekstu kompozytorzy napiszą muzykę do hymnu, który wspólnie na scenie wykonają młodzi Polacy i obcokrajowcy, którzy uczą się, pracują lub studiują w Bydgoszczy. Utwór podkreślać ma wagę porozumienia między ludźmi, bez względu na ich pochodzenie, religię, kolor skóry. Planujemy, by stał się manifestem otwartości na inność i różnorodność.
  4. Każdą nadesłaną pracę należy opatrzyć tytułem, nazwiskiem autora i nazwą szkoły. Prace wysyłamy do 30 czerwca na adres mailowy przemek@pieknyumysl.eu
  5. Jury jeden z tekstów nagrodzi tytułem Grand Prix, a kilka innych wyróżni. Nie stosujemy żadnego podziału na kategorie wiekowe. Dla laureatów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
  6. Wykonanie premierowe przewidziane jest na Ogólnopolski Kongres Otwartości (czerwiec 2021). Wykonanie to zostanie udokumentowane, a następnie eksponowane na wybranych polach internetowych z odpowiednimi adnotacjami dotyczącymi autora tekstu i kompozytora.