Kategorie wiekowe

Podział działań SOIT na kategorie wiekowe:

            Do lat 10                             10-15                                15 plus                             

1 Album „Jedyny w swoim rodzaju” IV Album „Jedyny w swoim rodzaju” IV Album „Jedyny w swoim rodzaju” IV
2 Mapa Tolerancji I IX Mapa Tolerancji I IX Mapa Tolerancji I i II IX/II
3 Tropiciele Mitów IV Tropiciele Stereotypów IV Tropiciele Postprawd IV
4 Rebus Miejski v Rebus Miejski V Rebus Miejski V
5 Rada Jedi I Długopisowy przyjaciel XII Długopisowy przyjaciel XII
6 V Tolerancyjna Lista Przebojów CR Tolerancyjna Lista Przebojów CR
7 Bydgoski Hyde Park CR Bydgoski Hyde Park CR
8 Gra Miejska „Open your mind” III Gra Miejska “Open your mind” III
9 Festiwal Kultur V  Festiwal Kultur  V Festiwal Kultur V
10 Zegar Nie-tolerancji CR
11  Klub Filmowy
+ Działania w szkołach* CR Działania w szkołach* CR Działania w szkołach* CR
+  BUSH  V  BUSH V  BUSH  V

 

Reklamy