KOSTKA 2020

KOSTKA 2020 – III Gala Liderów Tolerancji i Samorządności

Data: 22.06.2020

Miejsce: MCK Bydgoszcz

K jak Kreatywność
O jak Otwartość
S jak Samorządność
T jak Tolerancja
K jak Kooperacja
A jak Aktywność

czyli sześcian uczniowskiej aktywności!

  • 1. Przywracamy termin czerwcowy – 22 VI 2020
  • 2. Termin zgłaszania uczniów mija 31 V 2020
  • 3. Do każdej nagrody będą trzy osobne kryteria, a zgłoszona osoba musi spełniać co najmniej jeden warunek
  • 4. Nominujemy co najmniej jedną osobę z każdego kryterium (max. 5 osób z każdej kategorii)
  • 5. Decydująca o ostatecznym wyniku będzie rozmowa z nominowanymi kandydatami (prawdopodobne terminy to 10 VI i 15 VI)
  • 6. 13-ta, dodatkowa kategoria, będzie kategorią zbiorową, ale zgłoszeni uczniowie muszą być podani z imienia i nazwiska
  • 7. Kryteria konkursowe

Kreatywność
1. pomysłodawca szkolnej / miejskiej akcji
2. twórcza / artystyczna działalność na terenie szkoły / miasta
3. osobowość humanistyczna – człowiek renesansu
Otwartość
1. przyjazna postawa wobec innych ludzi
2. współpraca z uczniami z zagranicy
3. pomoc osobom niepełnosprawnym//odtrąconym itp
Samorządność
1. aktywna działalność na forum szkolnego Samorządu
2. aktywna działalność na forum Młodzieżowej Rady Miasta
( i innych gremiów miejskich)
3. działalność w wolontariacie lub organizacji pozarządowej
Tolerancja
1. aktywność w miejskich akcjach na rzecz tolerancji
2. odwaga w głoszeniu treści antydyskryminacyjnych
3. działanie na rzecz wzrostu wrażliwości społecznej
Kooperacja
1. zaangażowanie we współpracę międzyszkolną
2. kierowanie zespołem uczniowskim w szkole / mieście
3. członek kilku zespołów, które uzyskały osiągnięcie w
danym roku szkolnym
Aktywność
1. zaangażowanie w największą ilość szkolnych akcji
2. zaangażowanie w największą ilość miejskich akcji
3. zaangażowanie w akcje o charakterze edukacyjnym i społecznym
(co najmniej 1 z każdego typu)

  • Koordynacja: Przemysław Nowakowski