KOSTKA 2020

KOSTKA 2020 – III Gala (Wirtualna) Liderów Tolerancji i Samorządności

Harmonogram:

30.06.20 północ Termin zgłaszania kandydatur
10.07.20 20.00 Ogłoszenie nominacji w 12 kategoriach
17.07.20 10.00 Pierwszy termin przesłuchań
24.07.20 10.00 Drugi termin przesłuchań
25.07.20 10.00 Ogłoszenie laureatów w 13 kategoriach
31.07.20 10.00 Wręczenie nagród laureatom (w plenerze)

K jak Kreatywność
O jak Otwartość
S jak Samorządność
T jak Tolerancja
K jak Kooperacja
A jak Aktywność

czyli sześcian uczniowskiej aktywności!

  • 1. Termin zgłaszania uczniów mija 30 VI 2020
  • 2. Do każdej nagrody będą trzy osobne kryteria, a zgłoszona osoba musi spełniać co najmniej jeden warunek
  • 3. Kapituła jury nominuje do nagrody co najmniej jedną osobę z każdego kryterium (max. 5 osób z każdej kategorii)
  • 4. Ogłoszenie nominacji nastąpi 10 lipca 2020 r. o godz. 20.00 dokładnie w tym miejscu (na tej stronie internetowej)
  • 5. Decydująca o ostatecznym wyniku będzie rozmowa z nominowanymi kandydatami (17 VII lub 24 VII) na żywo o godz. 10.00 (Biuro SOiT, ul. Krucza 5a – o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli), telefonicznie lub przez komunikator internetowy.
  • 6. 13-ta, dodatkowa kategoria, będzie kategorią zbiorową, ale zgłoszeni uczniowie muszą być podani z imienia i nazwiska
  • 7. Ogłoszenie wyników nastąpi na tej stronie internetowej 25 lipca o godz. 10.00
  • 8. Rozdanie nagród nastąpi 31 lipca od godz. 9.00 w Parku przy Castoramie (ul. Szubińska). Godziny wręczenia nagród podamy razem z wynikami 25 lipca.
  • 9. Kryteria konkursowe:

Kreatywność
1. pomysłodawca szkolnej / miejskiej akcji
2. twórcza / artystyczna działalność na terenie szkoły / miasta
3. osobowość humanistyczna – człowiek renesansu
Otwartość
1. przyjazna postawa wobec innych ludzi
2. współpraca z uczniami z zagranicy
3. pomoc osobom niepełnosprawnym//odtrąconym itp
Samorządność
1. aktywna działalność na forum szkolnego Samorządu
2. aktywna działalność na forum Młodzieżowej Rady Miasta
( i innych gremiów miejskich)
3. działalność w wolontariacie lub organizacji pozarządowej
Tolerancja
1. aktywność w miejskich akcjach na rzecz tolerancji
2. odwaga w głoszeniu treści antydyskryminacyjnych
3. działanie na rzecz wzrostu wrażliwości społecznej
Kooperacja
1. zaangażowanie we współpracę międzyszkolną
2. kierowanie zespołem uczniowskim w szkole / mieście
3. członek kilku zespołów, które uzyskały osiągnięcie w
danym roku szkolnym
Aktywność
1. zaangażowanie w największą ilość szkolnych akcji
2. zaangażowanie w największą ilość miejskich akcji
3. zaangażowanie w akcje o charakterze edukacyjnym i społecznym
(co najmniej 1 z każdego typu)

  • Koordynacja: Przemysław Nowakowski