Krzywe Zwierciadło

Idea: Komiksy (optymalnie 6 slajdów), będące graficzno – słownym komentarzem do współczesnej sytuacji społeczno – obyczajowej w mieście, kraju lub na świecie. Zagadnienie będzie elementem integralnym kwartalnika internetowego Kompas

Data publikacji: 21 marca, 21 czerwca

Data nadsyłania propozycji: 1 marca, 1 czerwca (przemek@pieknyumysl.eu) – format dowolny (choć preferujemy wersję elektroniczną). Można skorzystać z gotowych, darmowych szablonów do tworzenia komiksów w sieci (m.in. http://www.makebeliefscomix.com)

Konkurs: W każdym odcinku opublikujemy jeden, zdaniem redakcji, najtrafniejszy i najlepiej opracowany komiks. Autor każdego opublikowanego komiksu zostanie nagrodzony nagrodą specjalną podczas Gali w Plenerze 30 czerwca 2021 r.