Krzywe Zwierciadło

Idea: Komiksy (optymalnie 6 slajdów), będące graficzno – słownym komentarzem do współczesnej sytuacji społeczno – obyczajowej w mieście, kraju lub na świecie. Zagadnienie jest elementem integralnym kwartalnika internetowego Kompas

Konkurs: W każdym odcinku Kompasu opublikujemy jeden, zdaniem redakcji, najtrafniejszy i najlepiej opracowany komiks. Autor każdego opublikowanego komiksu zostanie nagrodzony nagrodą specjalną

Data kolejnej publikacji: 21 czerwca 2022

Termin nadsyłania komiksów do IV edycji: 20 maja 2022

Adres:przemek@pieknyumysl.eu

Format: dowolny (choć preferujemy wersję elektroniczną). Można skorzystać z gotowych, darmowych szablonów do tworzenia komiksów w sieci (m.in. http://www.makebeliefscomix.com)

autor: Mikołaj Grewling – ZSM 1. Zwycięzca I edycji konkursu.
Jan Libera – ZSM1 – laureat III edycji