Książki Harariego

Niewykluczone, że za kilkanaście lat do kanonu najważniejszych tekstów kiedykolwiek napisanych, dołączą książki izraelskiego myśliciela Yuvala Noah Harariego, którego trylogia (SapiensHomo Deus21 lekcji na XXI wiek) stała się najczęściej komentowaną serią naukową naszego stulecia. Ogrom wiedzy oraz włożonej pracy badawczej, trafność spostrzeżeń i znakomity język, a także interdyscyplinarność podjętej tematyki (od sfery społecznej, przez politykę, historię, kulturę i naukę) i interesujące prognozy sprawiają, że całość (a nie są to książki chude) czyta się jednym tchem.

Jeśli znasz język angielski, to możesz wziąć udział w bezpłatnym kursie historii ludzkości, który pisarz przygotował dla wszystkich swoich czytelników: