Let’s Dance

Konkurs na najlepszy „domowy” taniec charakterystyczny dla jednego z państw świata

  1. Przygotowany taniec musi być nadesłany jako max. 3-minutowy film (koniecznie z podkładem audio)
  2. Taniec może być wykonany przy współudziale członków rodziny.
  3. Dopuszcza się przygotowanie tańca przez więcej niż jedną osobę (nawet jeśli reprezentują różne szkoły), pod warunkiem, że na filmie widać choć przez chwilę ich zsynchronizowany układ (np. podział ekranu na dwie połowy).
  4. Każdą nadesłaną przesyłkę należy opatrzyć nazwą tańca, krajem jego pochodzenia, nazwiskiem tancerza (tancerzy) i nazwą szkoły.Prace wysyłamy do 30 czerwca na adres mailowy przemek@pieknyumysl.eu
  5. Jury jedno z przygotowanych nagrań nagrodzi tytułem Grand Prix, a kilka innych wyróżni. Nie stosujemy żadnego podziału na kategorie wiekowe. Dla laureatów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
  6. Najlepsze nagrania pojawią się też na filmie, który zadebiutuje w naszym Banku Kultury dnia 31.08.20.