Ludzie i Wydarzenia

1.     SOiT – III sezon – akcje Premiera: 31.08.20
2.     SOiT – III sezon – eksperci Premiera: 31.08.20
3.     SOiT – III sezon – uczniowie Premiera: 31.08.20
4.     SOiT III sezon – nauczyciele Premiera: 31.08.20
  1. Fragmenty najważniejszych wystąpień z Konferencji BOAT, Młodzieżowego Hyde Parku i debaty Tabula Rasa
  2. Archiwalne wypowiedzi ekspertów najważniejszych imprez z cyklu SOiT w roku szkolnym 2019/20. W materiale refleksje ekspertów z Konferencji BOAT, Młodzieżowego Hyde Parku i debaty Tabula Rasa .
  3. Wywiady z laureatami konkursów z III sezonu, a także wypowiedzi najaktywniejszych uczniów działających przy organizacji akcji Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej.
  4. Wywiady z nauczycielami współtworzącymi projekt Szkoła Otwarta i Tolerancyjna oraz spojrzenie na całą działalność z ich perspektywy.