Długopisowy Przyjaciel III

W hymnie naszej szkoły są słowa: „Jeden dzięki drugiemu biegłym w sztuce się staje, (…) jeden dzięki drugiemu przeżyć coś może więcej (…).”

Chcemy te słowa wprowadzić w czyn i wysłać kartki/listy do dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami/chorych.

Każdy uczeń biorący udział w akcji pisze kilka ciepłych słów do dziecka walczącego z chorobą i mającego utrudniony kontakt z rówieśnikami. Korespondencja ma dodać otuchy, podtrzymać kruchą nadzieję i wywołać uśmiech na twarzy.

Zapraszamy do udziału inne szkoły, aby efekt końcowy był spektakularny.

Dodatkowo wprowadzimy element zdrowej rywalizacji – ta szkoła, która dostarczy najwięcej kartek, otrzyma nagrodę rzeczową.

Osoby koordynujące akcję w swojej szkole proszone są, aby nie dostarczać do naszych bohaterów kartek/listów zawierających wulgarne wyrazy, ilustracje, ośmieszające osoby z niepełnosprawnościami itp. (niestety takowe otrzymaliśmy w zeszłym roku).

Cele:

– uwrażliwiać uczniów na potrzeby innych,
– wzbudzać i rozwijać u młodych ludzi uczucie empatii,
– kształtować postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Kto może wziąć udział w akcji?

W akcji biorą udział uczniowie ze zgłoszonej szkoły.

Do kogo pisze się kartki/listy?

Kartki/listy pisze się do osób wybranych przez organizatora akcji. Ich sylwetki zostaną przesłane nauczycielom zgłaszającym daną szkołę.

Gdzie i do kiedy dostarczyć kartki/listy?

Kartki/listy dostarczyć należy do 31.05.2020 r. do Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Kcyńskiej 49  w Bydgoszczy do sekretariatu. Można przesłać je również pocztą z dopiskiem „Długopisowy przyjaciel”.

Co zrobić, aby kartka/list były liczone w konkursie między szkołami?

KAŻDY LIST/KAŻDĄ KARTKĘ NALEŻY włożyć do ODDZIELNEJ KOPERTY, odpowiednio ją zaadresować, podając imię bohatera akcji, a jako nadawcę  podać swoją szkołę.