MOST – Miejska Otwarta Szkoła Tolerancji

Idea: cykliczne nagrania w formie lekcji; każde poświęcone innej różnorodności

Data publikacji: 16 dnia każdego miesiąca od listopada 2020 do czerwca 2021

Odcinek 1: Różnorodność Narodowa

Odcinek 2: Różnorodność Poglądów

Odcinek 3: Różnorodność Religijna

Cel: krzewienie pojęcia różnorodności za pomocą przykładów z historii powszechnej, świata kultury i ludowej tradycji

Stałe punkty odcinka: 

 1. Na Polach Elizejskich Tematyczna debata słynnych zmarłych
 2. Warto wiedzieć Wyjaśnienie ciekawego pojęcia
 3. Kartka z kalendarza Jedno wydarzenie z historii „in plus”
 4. Załamanie krzywej Jedno wydarzenie z historii „in minus”
 5. Nie do wiary Współczesne przykłady dehumanizacji człowieka
 6. Co na to nauka? Ciekawostki naukowe na temat różnorodności
 7. Mądrość ludu Przypowieści „ku pokrzepieniu serc”
 8. Zadanie Domowe Książka lub film do przemyślenia  w domu
 9. Granica Granica dyskusji i płaszczyzna dialogu
 10. Budujemy mosty Lingwistyczne zabawy językowe
 11. Top 10 Oldies Tematyczna lista przebojów

Poszczególnym odcinkom towarzyszyć mogą bieżące konkursy związane z tematyką danej kultury

Do każdego nagrania dołączony będzie zestaw zagadnień, które można będzie zrealizować na lekcji