Osiemnastka w Bydgoszczy

Dzięki nagraniu poznasz:

 • 18 cytatów o tolerancji, wypowiedzianych przez słynnych ludzi, m.in. Woltera, Alberta Einsteina, Mahatmę Ghandiego, Karola Darwina i Marka Aureliusza (część Odcienie Tolerancji)
 • 18 sposobów sprawowania władzy w różnych państwach i organizacjach na świecie, m.in. w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji i Iranie (część Niuanse Demokracji)
 • 18 ważnych deklaracji, jakie znalazły się w Manifestach Humanistycznych stworzonych w XX wieku przez słynnych pisarzy, naukowców i noblistów (Katalog Humanisty)
 • 18 wydarzeń z nowożytnej historii świata, które uznać można za kamienie milowe, pozwalające nam lepiej zrozumieć świat, w jakim żyjemy (Kompas Świadomości).

Demokracja, Humanizm i Świadomość wchodzą w skład Tarczy: SHIELD będącej, według autorów naszego projektu, filarami Tolerancji.

Propozycje 10 tematów do dyskusji podczas lekcji na podstawie filmu „Osiemnastka w Bydgoszczy”:

 1. Który z cytatów o tolerancji uważasz, za najtrafniejszy, a który za najbardziej wartościowy? Czy to jedna i ta sama wypowiedź, czy dwie różne?
 2. Jakiej myśli na temat tolerancji zabrakło według Ciebie w tym zestawie? Dodaj 19-ty odcień tolerancji, tym razem własnego autorstwa.
 3. Który z osiemnastu zaprezentowanych systemów sprawowania władzy uważasz za najbardziej demokratyczny? Czy realna 100% demokracja jest systemem skutecznym?
 4. Które z wymienionych systemów są nieskuteczne albo skonstruowane, według Ciebie, na tyle wadliwie, że w każdej chwili mogą grozić wybuchem konfliktu?
 5. Z którymi zdaniami z Katalogu Humanisty, a z którymi nie? Czy brak akceptacji dla choćby jednej z zasad przekreśla szanse na to, by się nazywać humanistą?
 6. Czy według Ciebie warto być humanistą? Co taka postawa daje we współczesnym świecie?
 7. Którego wydarzenia zabrakło w naszym zestawieniu Kompasu Świadomości? (pamiętajcie, że uwzględniamy tylko wydarzenia z szeroko pojętej epoki nowożytnej)
 8. Czy zgadzasz się z tezą, że wydarzenia współczesne kształtują naszą tożsamość bardziej niż wydarzenia przeszłe?
 9. Czy uważasz, że współczesna sytuacja polityczna i społeczno – obyczajowa w Polsce i na świecie zmusza nas do refleksji nad istotą tolerancji, demokracji i humanizmu?
 10. UWAGA! KONKURS SOiT nr 7 : Zaproponuj inne związane z tolerancją „18-tki” które można by nakręcić w Bydgoszczy na kształt tych czterech, które znalazły się w nagraniu? Jakie miejsca w Bydgoszczy zaproponowałbyś na plener?