Quo Vadis Orbis

Konkurs literacki na najlepszy esej o współczesnej sytuacji społeczno – politycznej na świecie

  1. Tematyka pracy musi odnosić się do przyszłości analizowanej z perspektywy roku 2020
  2. W pracy należy zawrzeć prognozy dotyczące tego, co wydarzy się w przyszłości z perspektywy: politycznej, naukowej, społecznej, kulturowej, obyczajowej lub dotyczącej jednego z aktualnych, globalnych zagrożeń ludzkości (należy wybrać jedną kategorię).
  3. Praca powinna być podparta przynamniej jednym argumentem autorstwa uznanego autorytetu w danej dziedzinie (naukowca, przywódcy, trendsettera) i przynajmniej jednym argumentem własnego autorstwa.
  4. Praca powinna zawierać odpowiedź autora na pytanie zawarte w tytule konkursu (Dokąd zmierzasz, świecie?)
  5. Praca powinna liczyć od 3600 do 7200 znaków ze spacjami. Format pracy dowolny.
  6. Każdą nadesłaną pracę należy opatrzyć tytułem, nazwiskiem autora i nazwą szkoły.
  7. Jury jeden z tekstów nagrodzi tytułem Grand Prix, a od 2 do 5 innych wyróżni. Nie stosujemy żadnego podziału na kategorie wiekowe. Dla laureatów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
  8. Do najciekawszych prac odniosą się zaproszeni goście podczas nagrania Panelu Dyskusyjnego o tym samym tytule: Quo Vadis, Orbis (premiera 31.08.20)