Renesans Naszych Czasów

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest krzewienie idei humanistycznych – skupienie uwagi na człowieku i jego dokonaniach, troska o szczęście, potrzeby, godność i swobodny rozwój człowieka w środowisku naturalnym i społeczny (antropocentryzm).

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

  • stworzenie pracy plastycznej (rysunek, obraz, grafika, kolaż, fotokolaż, rzeźba) i dostarczenie jej do biblioteki Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5, 85-122 w Bydgoszczy
  • nawiązanie do prac twórców renesansowych: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela, Tycjana, Sandra Botticelli, Donato Bramante
  • odniesienia do współczesności
  • ukazanie człowieka jako ”gospodarza” środowiska naturalnego i jednostki kreatywnej w wielu dziedzinach
  • pokazanie wielu punktów widzenia w celu zrozumienia innych ludzi i ich potrzeb
  • zatytułowanie swojej pracy
  • zachowanie formatu prac min. A3 max. B1 (100×70), rzeźba min. 20 cm max. 50 cm z dowolnych materiałów.

Termin dostarczania prac: 20.04.2018

Komisja konkursowa:
1. p. mgr Agnieszka Elwertowska – Komuniewska
2. p. mgr Małgorzata Maciejewska
3. p. mgr Bogusław Kuraś

Kryteria oceny prac:
1. Zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu;
2. Pomysłowość i oryginalność pracy (kompozycja, dobór barw, ekspresja);
3. Technika wykonania pracy;
4. Estetyka pracy.

Koordynator akcji: Małgorzata Grynienko

Rozstrzygnięcie konkursu: Bydgoskie Uczniowskie Spotkania Humanistyczne „BUSH 2018” – 30.05.2018

Reklamy