Renesans Naszych Czasów

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu było krzewienie idei humanistycznych – skupienie uwagi na człowieku i jego dokonaniach, troska o szczęście, potrzeby, godność i swobodny rozwój człowieka w środowisku naturalnym i społeczny (antropocentryzm).

Praca musiała:

  • nawiązywać do prac twórców renesansowych: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela, Tycjana, Sandra Botticelli, Donato Bramante
  • odnosić się do współczesności
  • ukazać człowieka jako ”gospodarza” środowiska naturalnego i jednostki kreatywnej w wielu dziedzinach

Komisja konkursowa:
1. p. mgr Agnieszka Elwertowska – Komuniewska
2. p. mgr Małgorzata Maciejewska
3. p. mgr Bogusław Kuraś

Koordynator akcji: Małgorzata Grynienko

Wyniki:

  1. LO 4 „Ratunek Adama”                   Gabriela Sobiech

2. ZSH „Witamy w naszym świecie”    Anna Gawrońska

3. ZSH „Człowiek kowalem swojego wizerunku”   Daria Andryszak