Stowarzyszenie Umarłych Poetów

Stowarzyszenie Umarłych Poetów N. H. Kleinbauma to lektura zarówno dla dorosłych, jak i młodszych odbiorców. Opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce po przybyciu do szkoły z tradycjami nowego nauczyciela języka angielskiego Johna Keatinga.

Pod jego opiekę trafia gromada młodych uczniów Akademii Weltona. Keating dobrze zna realia Weltona – jest absolwentem tej szacownej uczelni. Akademii przyświecają cztery złote zasady: Tradycja, Honor, Dyscyplina i Doskonałość. W tajnym klubie młodzi chłopcy zainspirowani przez profesora odkrywają piękno poezji, miłość życia i wolność przekonań.

Książka uświadamia, że warto podążać za własnymi marzeniami. Ukazuje jak bardzo życie jest ulotne i kruche, a także jaką brutalną presję podporządkowania się wywiera na nas społeczeństwo. Życzmy sobie, aby w tak trudnych czasach móc żyć zgodnie z hasłem przyświecającym tej książce – Carpe diem!

Julia Wyczling