Voucher

Voucher wręczony podczas Gali w Plenerze 17 lipca 2020 r. upoważnia do wzięcia udziału w 1 akcji projektu podczas IV sezonu (wrzesień 2020 – czerwiec 2021) z zupełnie innej perspektywy. Do wyboru są:

1. Organizacja wydarzenia z cyklu SOiT *

2. Redagowanie 1 numeru Kompasu SOiT

3. Reprezentacyjna funkcja podczas wybranej akcji SOiT

4. Udział w warsztatach społecznych SHIELD

5. Wzięcie udziału w debacie SOiT jako ekspert

6. Wzięcie udziału w nagraniu Miejskiej Otwartej Szkoły Tolerancji

7. Wzięcie udziału w konkursie SOiT jako juror

8. Wzięcie udziału w zabawie typu escape room

Jeśli jesteś posiadaczem vouchera wybierz atrakcję z podanych powyżej i zgłoś chęć uczestnictwa w niej do dnia 15 sierpnia br. na adres mailowy przemek@pieknyumysl.eu lub sms-owo na nr tel. 792061978.

Szczegóły 8 atrakcji:

1. Wszystkie osoby, które zdecydują się na ten wybór spotkają się w Biurze Projektu z członkiem Komisji Wykonawczej SOiT i wspólnie ustalą jaką formę atrakcji przygotują w IV sezonie projektu.

2. Możliwość zaprezentowania autorskiego felietonu, prozy lub wiersza na łamach naszego internetowego pisma redagowanego od grudnia 2020

3. Możliwość pełnienia reprezentacyjnej funkcji podczas jednej z akcji projektu między marcem a czerwcem 2021.

4. Udział w jednym z sześciu warsztatów społecznych nagrywanych w biurze między wrześniem a marcem (w każdym bierze udział 6 osób). Każdy z warsztatów dotyczyć będzie innego zagadnienia: (samoświadomość, humanizm, intelekt, empatia, ludzkość, demokracja).

5. Udział w Młodzieżowym Hyde Parku III (maj 2021) jako jeden z ekspertów wypowiadających się o prelegentach.

6. Występ w jednym z dziewięciu nagrań Miejskiej Otwartej Szkoły Tolerancji jako osoba wypowiadająca się o współczesnych trendach

7. Udział w Młodzieżowym Hyde Parku III (maj 2021) jako jeden z jurorów oceniających wypowiedzi prelegentów.

8. Udział w zabawie typu escape room (marzec 2021) przygotowanej przez członków komórki uczniowskiej SQLARIS (warunek – minimum osiem chętnych osób).