Ważne daty

Terminarz akcji SOiT – wersja II – aktualizacja 21.03.21

1. 1 VI Upływa termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu liderów KOSTKA III
2. 1 VI Upływa II termin nadsyłania prac do konkursów „Zeitgeist” (2), „Sztuka 2.0” (2), „Krzywe Zwierciadło” (1) i „Mówią Młodzi” (5) (rozstrzygnięcie – 21 czerwca)
3. 1 VI Inauguracja stacjonarnej gry rodzinnej Open Your Mind III (potrwa do 7 VI) (6) – ogłoszenie wyników 8 VI
4. 7 VI 1 termin przesłuchań do konkursu liderów KOSTKA III (online)
5. 8 VI Inauguracja Rebusu Miejskiego (potrwa do 17 VI) (6) – ogłoszenie wyników 18 VI
6. 10 VI 2 termin przesłuchań do konkursu liderów KOSTKA III (online)
7. 16 VI 3 termin przesłuchań do konkursu liderów KOSTKA III (online)
8. 18 VI Gra Miejska: Open Your Mind IV: Tropiciele III (9)
9. 18 VI Upływa termin nadsyłania filmów do konkursów: Mapa Tolerancji VI: Młody Banksy (3), Arahja (3), Ergonauci (3), Square (3) (rozstrzygnięcie – 21 czerwca)
10. 18 VI Upływa termin nadsyłania odpowiedzi do 25 mini-konkursów SOiT
11. 21 VI Premiera 2 numeru pisma internetowego „Kompas”
12. 21 VI Ogłoszenie wyników konkursów: „Mapa Tolerancji VI” (5) i mini-konkursów SOiT (25), (a także konkursów z serii Kompas oraz Arahja, Ergonauci i Square)
13. 21 VI Gala (plenerowa) wręczenia nagród „KOSTKA III” (18)
14. 30 VI Gala w Plenerze: wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursów SOiT od XI 2020

W nawiasie – liczba laureatów nagród