Ważne daty

Oficjalny terminarz akcji SOiT – aktualizacja 21.05.21

1. 1 VI Inauguracja stacjonarnej gry rodzinnej Open Your Mind VI (potrwa do 7 VI) 
2. 8 VI Inauguracja Rebusu Miejskiego (potrwa do 17 VI)
3. 18 VI Konkurs Tropiciele IV
4. 18 VI Upływa termin nadsyłania prac do wszystkich konkursów (KOSTKA 2021, Mapa Tolerancji VI: Młody Banksy, Arahja, Ergonauci, Square, Zeitgeist, Sztuka 2.0, Krzywe Zwierciadło, Mówią Młodzi oraz 25 mini-konkursów z Akademii Pięknego Umysłu
5. 21 VI Ogłoszenie wyników wszystkich czerwcowych konkursów (poza KOSTKA 2021). Do zdobycia aż 64 nagrody.
6. 21 VI Premiera 2 numeru pisma internetowego „Kompas”
7. 21 VI Upływa termin nadsyłania prezentacji lub filmów do konkursu KOSTKA 2021. Rozmowy „live” z kandydatami od godz. 16.00
8. 22 VI Rozmowy „online” z kandydatami do nagród KOSTKA 2021 od godz. 15.00
9. 24 VI Ogłoszenie laureatów nagród KOSTKA 2021
10. 30 VI Gala w Plenerze: wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursów SOiT od XI 2020 (max. 112 nagród)