Wolontariat

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nabór na NIEODPŁATNE SZKOLENIA dla osób młodych między 15 – 29 rokiem życia, które:

  • mieszkają lub uczą się w Bydgoszczy
  • chcą zaangażować się w działania społeczne
  • chcą nabyć kompetencje społeczne ważne na rynku pracy
  • chcą działać społecznie jako Wolontariusz, Koordynator Wolontariatu
  • chcą poznać działanie III sektora

w ramach projektu: „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I : Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu

Rekrutacja odbywa się w terminie od 21.03.2019 r. do 19.04.2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentację rekrutacyjną znajdą państwo w załączonej ulotce: projekt

oraz na stronie: www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Gdańska 5 85-005 Bydgoszcz tel. 52 58 59 445 email: wolontariat@um.bydgoszcz.pl

W temacie emaila/korespondencji proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”