Zegar Tolerancji

Stan na początek roku 2020: 20 minut do północy

  • Zegarem nazywamy wirtualne urządzenie odliczające symboliczne minuty do „północy”.
  • Zegar określa ogólny poziom otwartości i tolerancji w Bydgoszczy w danym miesiącu.
  • Północ oznacza hipotetyczny stan, w którym życie codzienne w Bydgoszczy staje się „nie do zniesienia” ze względu na nasilenie zjawisk ksenofobicznych oraz aktów nietolerancji w mieście, kraju i na świecie.
  • Sytuacja maksymalnie komfortowa (zero nietolerancji) to 59 minut do północy.
  • Sytuacja maksymalnie niekomfortowa to 1 minuta do północy.
  • Północ oznacza ‘de facto’ koniec działalności zegara i klęskę wszystkich działań podejmowanych na rzecz otwartości w mieście.
  • Wskazówki przesuwają do przodu: akty nietolerancji (potwierdzona przemoc fizyczna lub psychiczna oraz publiczne znieważenie) ze względu na pochodzenie, poglądy, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną, stopień niepełnosprawności, wygląd i status materialny:
  • Wskazówki cofają działania na rzecz równości i godności wszystkich ludzi (deklaracje, konferencje, zmiany w prawodawstwie, wystąpienia publiczne, kampanie reklamowe, akcje plenerowe itp.)
  • O przesuwaniu wskazówek zegara decyduje specjalna komisja raz w semestrze (w ostatni czwartek danej pory roku) uwzględniając wydarzenia z całego poprzedzającego spotkanie miesiąca
  • Kapituła zdecydowała, by pierwszy pomiar wskazywał 20 minut do północy (na początek roku 2020). Sytuacja optymalna zakłada, by z każdym rokiem wskazówka oddalała się o minutę od północy (21 minut na rok 2021, 22 minuty na rok 2022 itd)