Zeitgeist

Idea: Rysunki, obrazy lub grafiki, próbujące najlepiej „uchwycić ducha czasu”, a zatem będące ikonicznym komentarzem do współczesnej rzeczywistości. Zagadnienie będzie elementem integralnym kwartalnika internetowego Kompas

Data publikacji: 21 marca, 21 czerwca

Data nadsyłania propozycji: 1 marca, 1 czerwca (przemek@pieknyumysl.eu) – format dowolny, choć preferujemy wersje elektroniczne

Konkurs: W każdym odcinku opublikujemy dwie, zdaniem redakcji, najtrafniejsze i najlepsze pod względem artystycznym  prace uczniów. Autor każdej opublikowanej pracy zostanie nagrodzony podczas Gali w Plenerze 30 czerwca 2021 r.